SERVEIS I PREUS

18520607 ml HORARI SERVEI PREUS
07:15 -13:00 h Servei educatiu 192,61 €
13:00 -15:30 h Servei de menjador i descans 7,52 €
15:30 -17:30 h Escola tarda mes complet
41,20 €
15:30 -17:30 h Escola tarda dia per dia
5,15 €
   Matrícula  50,00 €
  Assegurança mèdica anual 15,48 €
   Material escolar anual  30,90 €