SERVEIS QUE OFERIM

18520607 ml HORARI SERVEI PREU
     
07:15 -13:00 h Servei educatiu 187,00 €
13:00 -15:30 h Menjador i descans 6,08 €
15:30 -17:30 h Escola tarda (mes) 40,00 €
15:30 -17:30 h Escola tarda x dia (màxim 8 dies mes) 5,00 €
     
  Ordenança municipal