Drets dels infants ...

 

 16521843 ml

... a ser feliç

Tota criature té dret a ser feliç. Per ser feliç necessita sertir-se estimada, ser atesa, rebre suport i estímuls. Necessita tenir llibertat.

 ... a la llibertat

Tota criatura necessitat des del naixement llibertat per explorar i conquerir els seus espais. Necessita llibertat per gatejar, per posar-se dret, per caure i aixercar-se, per experimentar i aprendre. Tota criatura necessita suport, espai i llibertat per intentar fer coses, per adquirir confiança i aprendre a créixer.

... al benestar

Anar al coll i a la falta és també un dret de l'infant, seure a la falda no malcria. El contacte físic és indispensable perquè és una demostració física d'amor, d'atenció i tendresa.

... a tenir normes i límits

Les normes i límits no són un drets dels pares, sinó un dret i una necessitat dels fills i filles per el seu correcte desenvolupament físic, pisocològic i social. Les normes són creacions socials que garanteixen aquets límits protectors.

... a jugar

Els adults tenim dificultats a reconèixer el dret de jugar, i que jugar és l'activitat dels infants. Tots els infants d'arreu del món, fins i tot  en les condicions més terribles de probesa o prohibició, juguen. Jugant és como les criatures organitzen el món, dominen els papers i les situacions, i es preparen pel futur.

... a plorar

Plorar és un dret dels infants que els adults no sempre entenem. Plorar és un dels primers llenguatges del nounat, és l'única manera de comunicació oral. El plor és la causa principal de violència física contra l'infant.

... a no ser etiquetat

Què és una etiqueta? És una paper que col·loquem a una ampolla per saber què hi ha dins. Quan diem a un infant, per exemple, que és un malcriat, dolent, incapaç, ... això serveix perquè l'infant assumeixi cada cop més aquest paper que els adults li hem atribuit.

... a la no-violència

Pegar a una criatura és una covardia i , la violència només educa per a la violència. Cal substituir la violència i la por per la tendresa i l'amor. La pau comença a la família.

... a una oportunitat justa

Per desenvolupar-se normalment i ser feliç, l'infant necessita que la major part de les seves experiències siguin positives.

... a ser infant

Tota criatura té dret a ser infant i a no ser forçat a madurar. Respectant el seu procés normal de desenvolupament gaudirà d'un adequat desenvolupament emocional.