AFECTIVITAT
  dibuix vertical El valor de l'afecte a la salud dels infants
  toninaina eric
La seguretat afectiva (Vicenç Arnaiz)