• Benestar de l'infant.

  A un infant que té qualitat de vida, se li respecta el seu ritme, el seus moviments, se l'escolta, se'l mira, se'l tracta bé, se li cobreixen les seves necessitats bàsiques.
 • Relacions estables i individualitzades

  El vincle afectiu dóna seguretat. El dóna l'adult quan acompanya l'infant, l'escolta i dóna respostes a les seves demandes, tot això dins un espai de calma i seguretat.
 • Psicomotricitat

  "La psicomotricitat no crea l'acció, ni el moviment, l'acció i el moviment existeixen per si mateixos". "El gest, el moviment, és com un pensament amb relleu, neix per si sol, si se'l deixa emergir, però mor quan ningú l'entén i fuig quan ningú l'espera." Aucouturier.
 • El joc

  El joc és l'activitat pròpia dels infants, no destria joc de treball. El joc és la seva eina d'aprenentatge a partir de la qual desenvolupa actituds, estratègies d'interacció amb si mateix i amb l'entorn,l'hem de deixar jugar!!!
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Principal

estiu toninaina